"នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្ញុំនៃការធ្វើការជាមួយ Groupeve ខ្ញុំអាចនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាមិនមានក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយដែលមានសេវាកម្មល្អជាង Groupeve នោះទេ។"

ម៉ាក 2
ម៉ាក1
ម៉ាក ៣

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង